^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Dnia 23 czerwca 2017 r., zanim wychowawcy rozdali uczniom świadectwa i nagrody za wysokie wyniki w nauce, ze względu na niesprzyjająca aurę, w sali gimnastycznej, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. W ceremonii udział wzięli:

Wójt Gminy Strzałkowo, Przyjaciel Szkoły – p. Dariusz Grzywiński, Proboszcz Parafii Strzałkowo – Ksiądz Kanonik Józef Warczak, Prezes Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego, Przyjaciel Szkoły – p. Tadeusz Krotoszyński, Prezes Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”, jednocześnie Radna Powiatu Słupeckiego – p. Barbara Wojtkowiak, Inspektor Oświaty – p. Agnieszka Żelek, Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Marika Maciejewska, Przyjaciele Szkoły, przedstawiciele prasy, Rodzice oraz uczniowie.

DSCF6712

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnów państwowego i szkolnego w obecności pocztów sztandarowych.

DSCF6728

 W swoim przemówieniu p. Dyrektor Krystyna Kuropaczewska poinformowała zebranych, że w bieżącym roku szkolnym do naszej szkoły uczęszczało 621 uczniów i przedszkolaków. Wszyscy otrzymali promocję do klasy programowo wyższej, a 75 uczniów klas szóstych będzie po raz pierwszy kontynuowało od nowego roku szkolnego naukę w klasie VII szkoły podstawowej.

W klasach I-III 86 uczniów zasłużyło swoją pracą na nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, a w klasach IV-VI 53 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za sukcesy w nauce i zachowaniu.

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie zdobyli następujące lokaty w konkursach wiedzowych i artystycznych:

 • siedem wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur,
 • laureat i 4 miejsce w Polsce w Ogólnorolnej Olimpiadzie Języka Angielskiego Olimpus,
 • dwóch laureatów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpusek,
 • laureat i trzy wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Galileo,
 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Galileo,
 • laureat i siedem wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie z Przyrody Galileo,
 • laureat i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia,
 • laureat  w Ogólnopolskim Konkursie Zuch nauczanie zintegrowane,
 • dwa wyniki bardzo dobre w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny,
 • laureat i trzy wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego Albus,
 • I miejsce w powiecie w VII Ogólnopolskim Konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” organizowany przez KRUS,

wolontariat

 

 W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła zdobyła nowy certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie

„Samorząd Uczniowski Promujący Wolontariat”.

 

 • Tytuł „Matematyka Roku” i honorową statuetkę Dyrektora Szkoły oraz nagrodę Rady Rodziców otrzymał Bartosz Madalski z klasy 5c.
 • W zmaganiach o tytuł „Mistrza Ortografii” zwyciężyła Alicja Machowiak z klasy 6b. Uczennica otrzymała honorową statuetkę Dyrektora Szkoły oraz nagrodę Rady Rodziców. Alicja została również uhonorowana tytułem „Mistrza Pióra” i otrzymała stosowną nagrodę.
 • Nagrodę za tytuł „Mistrza Kredek i Pędzla” otrzymała Paulina Kamińska z klasy 6b.

Następnie zostali wyróżnieni i publicznie odebrali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ci uczniowie naszej szkoły, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen w nauce.

 • Alicja Machowiak z klasy VIb ze średnią ocen 5,4
 • Natalia Szlachetka z klasy VIb ze średnią ocen 5,3
 • Maria Gaca z klasy Va ze średnią ocen 5,3
 • Amelia Machowska z klasy IVa ze średnią ocen 5,25
 • Milena Błaszczak z klasy Vb ze średnią ocen 5,25
 • Zuzanna Trojanowicz z klasy Vc ze średnią ocen 5,25
 • Adam Łysiak z klasy IVa ze średnią ocen 5,17
 • Zofia Kasprzyk z klasy Va ze średnią ocen 5,17
 • Aleksandra Szymfeld z klasy VIc ze średnią ocen 5,17

Nasza szkoła w tym roku może poszczycić się następującymi sukcesami sportowymi:

 • IV miejsce w finale Wojewódzkim w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt w kategorii klas V-VI,
 • I miejsce w Mistrzostwach Rejonu Konińskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt,
 • I miejsce w indywidualnej klasyfikacji punktowej w Mistrzostwach Rejonu Konińskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym – Michaliny Dyncer,
 • II miejsce w biegu na 600 metrów w Mistrzostwach Rejonu Konińskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym – Weroniki Śniegowskiej,
 • II miejsce w Mistrzostwach Rejonu Konińskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt,

Tytuł Sportowca Roku, statuetki dyrektora szkoły „Najlepszy Sportowiec” i Nagrody Rady Rodziców otrzymali:

 • W kategorii dziewcząt: Michalina Dyncer z klasy VIc
 • W kategorii chłopców: Franciszek Dąbrowski z klasy VIc.

Pani dyrektor pogratulowała także tym uczniom, którzy nie byli bohaterami spektakularnych wydarzeń, ale pracowali ciężko nawet na oceny dostateczne, bo to ich WIELKI  SUKCES.

Następnie p. Dyrektor Krystyna Kuropaczewska podziękowała Radzie Rodziców pod przewodnictwem p. Mariki Maciejewskiej i p. Barbarze Wojtkowiak prezesowi Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”  działającego przy naszej szkole, których aktywności w działaniach szkoły nie sposób przecenić. Podziękowania p. Dyrektor złożyła również władzom samorządowym na czele z p. Wójtem Dariuszem Grzywińskim i jego zastępcą panią Lidią Śmidowicz i przewodniczącym Rady Gminy – p. Kazimierzem Pawlakiem oraz wszystkim przyjaciołom szkoły i sponsorom, którzy wspomagali charytatywnie naszych uczniów i szkołę.

Dzisiejszy dzień był również okazją by oficjalnie pożegnać, w obecności tych wszystkich, z którymi współpracowały i na rzecz których pracowały: panie Mirosławę Graczyk, Krystynę Siepielską, Danutę Płocharską i Irenę Maciejewską.

Głos zabrali zaproszeni goście pan Wójt Dariusz Grzywiński oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Marika Maciejewska.

DSCF6825DSCF6829

Następnie przedstawiciele Gminnej Komisji Oświaty p. Lucyna Górcewicz i p. Tomasz Gałan uhonorowali cztery nasze uczennice zaszczytnym tytułem      „Wolontariusza Roku”.     Były to: Alicja Machowiak, Zuzannna Trojanowicz, Agata Trojanowicz i Iga Kafel.

2

 

DSCF6851

 

Na koniec wystąpiła przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego, Laura Wiśniewska. Złożyła podziękowania w imieniu wszystkich uczniów i życzyła udanych wakacji.DSCF6854

 

 

 

 

 

Do zobaczenia 4 września!

 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.