^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

IV Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, był dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie okazją do przypomnienia, że każde dziecko to wyjątkowa osoba. To człowiek! Tylko, że jeszcze mały. Należy mu się szacunek i poszanowanie przynależnych mu praw. Każde z nich potrzebuje więc opieki i troski ze strony dorosłych. 

Rozmowy o prawach i obowiązkach dziecka oraz normach społecznych panujących w szkole odbywały się jeszcze przed obchodami Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariatu stworzyli „Drzewko praw i obowiązków ucznia”.

21 listopada natomiast, w pierwszym z budynków naszej szkoły, dla młodszej społeczności szkolnej, wystąpiły uczennice z klasy Vc. Scenariusz przedstawienia przypominał uczniom o ich prawach i obowiązkach zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Podczas apelu uczestnicy obejrzeli krótki film przypominający historię utworzenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Informacje o ważnych dla dzieci i uczniów sprawach przeplatane były wierszem i piosenką. Widzowie słuchali z zainteresowaniem tego , co przygotowali ich rówieśnicy.

W przygotowanie uroczystości włączył się także chór szkolny, który swoim doborem repertuaru podkreślił, jak ważna jest znajomość swoich praw i obowiązków.

W drugim budynku, dla starszych uczniów, róznież została przygotowana radosna akademia. Członkowie Samorządu Uczniowskiego wcielili się w role aktorów. Przypomnieli o Konwencji Praw Dziecka, akcentowali, że dzieci i młodzież mają prawo do nauki, zabawy, do własnych tajemnic i własnego zdania. Przede wszystkim jednak, mają prawo do bezpiecznego środowiska, w którym wzrastają. Nie zabrakło wspaniałych piosenek w wykonaniu solistek: Alicji i Natalii z kl. 7a oraz szkolnego chóru, który bez problemu włączył publiczność do wspólnego śpiewania. Oczywiście nasi artyści przypomnieli, że dzieci mają także swoje obowiązki. Dziś już każdy z nas pamięta, że dziecka prawa, to poważna sprawa. Spotkanie podsumował p. wicedyrektor Piotr Gałan, który złożył wszystkim życzenia i zachęcał do odwagi w walce o swoje prawa, gdy są one łamane.

Uroczystość została przygotowana przez opiekunów Samorządu: p. M. Rewers i p. I. Maćkowiak oraz prowadzącą chór p. A. Gierłowską-Nowicką we współpracy ze szkolnymi pedagogami p. Barbarą Gulczyńską i B. Machowiak oraz p. D. Machowiakiem.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie przystąpiła również do realizacji ogólnopolskiego projektu Unicef „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”, którego celem jest zapoznanie dzieci i uczniów z tematyką praw dziecka, edukacji globalnej i miedzykulturowej.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.