^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Hej kolęda!!!

W uroczystość Objawienia Pańskiego Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci obchodzi swoje patronalne święto. Światowy Dzień Misyjny Dzieci – jedyny taki dzień w kalendarzu Kościoła katolickiego – ustanowił w roku 1950 r. papież Pius XII.

Ten niezwykły dzień, stał się okazją do tego, aby włączyć się w pomoc misjom, misjonarzom oraz naszym rówieśnikom z odległych krajów. W naszej strzałkowskiej parafii misyjne kolędowanie stało się już tradycją. Pierwszy raz gimnazjaliści zaangażowali się w to dzieło w 2004 roku. Od tego czasu, kolędują co roku, zawsze 6 stycznia.

Swoją misję rozpoczynają od udziału we Mszy Świętej. Czytają Słowo Boże, niosą dary, a na koniec otrzymują błogosławieństwo i ruszają głosić radość z narodzenia Jezusa mieszkańcom Strzałkowa. Przy tej sposobności przybliżają sytuację kraju misyjnego, który w danym roku wspierają. Czynią to, poprzez krótką część artystyczną. Tym razem pomoc jest skierowana do dzieci z Syrii i Libanu, miejsc zniszczonych działaniami wojennymi. Kolędnicy, dziękując gospodarzom za dobroć i serdeczne przyjęcie, zostawiali dwie pamiątki. Pierwsza, to symbolicznie złączone dłonie, na których zapisane zostały projekty misyjne realizowane przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Znak pokoju, nadziei, wiary i miłości. Znak odrzucenia zła i budowania przyjaźni. Druga, to pamiątka kolędnicza naszej archidiecezji gnieźnieńskiej z błogosławieństwem papieża Franciszka i fotografiami ukazującymi położenie Syrii i Libanu na mapie oraz zdjęciami dzieci z tamtych terenów. Kolędowanie było bardzo owocne. W wielu domach z radością i niecierpliwością czekano na kolędników. Nie brakło słów uznania, łez wzruszeń i życzliwości. Kolędnicy (uczniowie SP i oddziałów gimnazjalnych) wraz ze swoją opiekunką, p. I. Maćkowiak, odwiedzili wiele domów. Pamiętali także o proboszczu parafii i Matkach Żywego Różańca, które w tym dniu miały swoje spotkanie formacyjne.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.