^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Święto Patrona 2012

100 916111.05.2012 r.

„Żyją w naszej pamięci”

Na uroczystość do naszej szkoły przybyli goście: wójt gminy p. D. Grzywiński, ks. Dziekan J. Warczak – proboszcz parafii Strzałkowo, przewodniczący  Rady Powiatu – p. T. Krotoszyński, przewodniczący Rady Gminy p. W. Musielak, wice wójt p. L. Śmidowicz, inspektor oświaty p. G. Gałan, przewodnicząca Rady Rodziców – p. K. Ossuch, kombatanci z prezesem p. M. Janaszakiem, dyrektorzy szkół i zakładów pracy z terenu naszej gminy, emerytowani nauczyciele oraz rodzice.

Historię powstania wielkopolskiego i historię nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich przypomniała w przemówieniu p. dyr. K. Kuropaczewska. Minutą ciszy wszyscy uczcili pamięć zmarłej niedawno dyr. Gimnazjum p. śp. M. Śmidowicz.

1

Pani dyrektor przekazała zebranym w sowim przemówieniu iż wójt gminy p. D. Grzywiński otrzymał Srebrny Medal Labor Omnia Vincit za krzewienie idei pracy organicznej. Medal p. Wójtowi przyznał zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Z tej okazji najmłodsi wręczyli kwiaty p. Wójtowi w imieniu całej społeczności.

100 9163100 9164

Wójt gminy p. D. Grzywiński przypomniał heroiczne czyny powstańców. Podkreślił, że dziś nie wymaga się od nas ofiary życia za ojczyznę, a patriotą jest się poprzez swą rzetelną pracę i dobrą naukę. Powiedział … „ Jestem głęboko przekonany, że słowo patriotyzm i ojczyzna poprzez należyte wychowanie w tej szkole mają swoje znaczenie i uczniowie doskonale je rozumieją…”.

100 9189

 

Bardzo duże wrażenie na gościach zrobiło to, że wszyscy uczniowie począwszy od pięciolatków, a kończąc na uczniach klas szóstych, znają wszystkie zwrotki naszego hymnu państwowego. Słowa hymnu niosły się pięknie przy akompaniamencie orkiestry strażackiej pod wodzą kapelmistrza p. S. Krawca.

O Powstaniu Wielkopolskim i strzałkowskich powstaniach wspomniał p. J. Szumiłowski.

Po złożeniu kwiatów pod Tablicą Pamiątkową, w Kąciku Patrona i pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich wszyscy obejrzeli doskonale przygotowaną część artystyczną, którą przygotowali nauczyciele: p. T. Czajka, p. E. Nowak, p. I. Kropaczewska; oprawę muzyczną p. J. Jasiński.  

100 9165100 9166

Święto Patrona to zwieńczenie całorocznej pracy uczniów i nauczycieli. W tym roku dzieci chciały dać wyraz temu, że pamiętają o wszystkich Polakach od zarania dziejów naszej Ojczyzny po Powstanie Wielkopolskie i współczesne czasy. Święto to, mimo powagi i dostojeństwa kojarzy się dzieciom radośnie. Ten dzień jest wyjątkowym dniem integracji, kiedy dzieci wcześniej przygotowywane do Pamięci o Powstańcach Wielkopolskich, dzisiaj oddają im hołd, ale również pokazują swoją radość i dumę z tego, że są członkami naszej szkoły – tłumaczyła p. dyrektor.

Uczniowie każdej z klas namalowały swoją Ojczyznę, tak jak ją widzą oczami swojej wyobraźni. Powstało w ten sposób, domino pt. "Moja Ojczyzna to…", które zostało wykorzystane w części artystycznej. 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.