^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Stypendia sportowe

Od marca 2016 roku w Gminie Strzałkowo

są wręczane stypendia sportowe.

Głównym celem przyznawania stypendium sportowego jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Strzałkowo. Stypendium może otrzymać zawodnik do 18 roku życia, który uzyskał  co najmniej trzecie miejsce w zawodach o randze powiatowej. Stypendia sportowe przyznaje Wójt Gminy Strzałkowo na wniosek:

1)     szkoły działającej na terenie Gminy Strzałkowo;

2)     klubu sportowego;

3)     stowarzyszenia kultury fizycznej;

4)     osoby fizycznej.

Wniosek należy składać w Urzędzie Gminy Strzałkowo w terminie do 15 lutego, ubiegając się o stypendium za osiągnięcia sportowe w pierwszym semestrze w danym roku szkolnym i do 15 października, ubiegając się o stypendium za osiągnięcia sportowe w drugim semestrze w danym roku szkolnym. Wniosek rozpatruje Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Strzałkowo.  Stypendium wynosi maksymalnie 90,00zł (dziewięćdziesiąt złotych) 
i przyznawane jest na okres 5 miesięcy.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
Pobierz Pobierz

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.